Open Journals

Het project

Het project start op 1 juli 2020 en kent drie fases.

Fase 1: juni tot en met december 2020

  • Technische ontwikkeling van het tijdschriftenplatform op basis van open source publicatiesoftware OJS versie 3.x.
  • Ontwikkeling functionaliteiten binnen het platform.
  • Ontwikkeling van editorial support-functie.
  • Lancering eerste versie najaar 2020.

Fase 2: december 2020 tot en met december 2022

  • Start van model voor duurzame voortzetting platform.
  • Verdere ontwikkeling van het platform.
  • Werving van (nieuwe) tijdschriften.
  • Uitbreiding draagvlak institutionele partners.

Fase 3: Vanaf januari 2023

  • Einde projectfase en duurzame voortzetting platform.
  • Doorontwikkeling van platform op basis van wensen en eisen deelnemende tijdschriften.