Openjournals is een professioneel OpenAccess platform voor wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften.

Nieuws

 • september 4, 2023

  Openjournals op OSF 2023

  Op donderdag 31 augustus vond het Nationaal Open Science Festival 2023 plaats aan de Erasmus universiteit. Daarbij werden de vele initiatieven die er zijn op dat gebied in Nederland gepresenteerd en bediscussieerd, zoals innovaties op het gebied van scholarly communication. Openjournals was ook aanwezig en presenteerde zich op de marketplace. Er was veel interesse in ons diamond open access publicatiemodel dat de tijdschriften op Openjournals gebruiken. Inmiddels zijn het al dertig tijdschriften die op deze nieuwe manier worden geredigeerd en gelezen op ons platform.

 • juli 10, 2023

  Tip: Committee on Publication Ethics

  De internationale organisatie Committee on Publication Ethics (COPE) ondersteunt en geeft voorlichting aan redacteuren, uitgevers, universiteiten en wetenschappelijke instituten over alle aspecten van publicatie ethiek. COPE heeft een website waar veel informatie is te vinden over hoe te handelen bij bijvoorbeeld plagiaat, auteurschap-disputen of wetenschappelijke fraude. De website bevat flowcharts die stap voor stap vertellen hoe daar correct mee kan worden omgegaan. Er worden ook tal van cases beschreven waarbij duidelijk onderbouwd naar een aanbeveling wordt gewerkt. Behalve leerzaam is de website ook vermakelijk omdat het regelmatig interessante vragen over wetenschappelijk publiceren opwerpt. Voor tijdschriftredacteuren een heel waardevolle website en zeker de moeite waard om eens te bekijken.

 • juli 3, 2023

  Een geslaagde Openjournals Gebruikersdag 2023

  Op donderdag 8 juni is de eerste Openjournals Gebruikersdag gehouden. Vertegenwoordigers van redacties en universiteitsuitgeverijen kwamen op bezoek in het Spinhuis in Amsterdam. De ochtend werd besteed aan uitleg van de OJS software, die de redacties gebruiken om hun tijdschrift te redigeren en publiceren op Openjournals. Het Openjournals team kon ingaan op veelgestelde vragen en daarnaast konden redacties leren van elkaars ervaringen.

  Foto van redacteuren in gesprek tijdens de Opoenjournals Gebruikersdag 2023.

  In de middag werd gediscussieerd over allerlei zaken die komen kijken bij het uitgeven van een tijdschrift, zoals het vergroten van de zichtbaarheid van een tijdschrift om nieuwe auteurs aan te trekken, het opmaken van artikelen, themanummers maken of financiering vinden ter ondersteuning van een tijdschrift. Ook werd gesproken over extra dienstverlening die Openjournals zou kunnen bieden en extra wensen die de tijdschriften hebben, bijvoorbeeld bij verrijkt publiceren en aanmelden bij indexeringsdiensten. Tenslotte werd ook gezocht naar manieren waarop tijdschriften kunnen samenwerken.

  Het was een leuke en heel leerzame dag, ook vanwege de diversiteit van de tijdschriften, nieuwe en volwassen tijdschriften uit allerlei wetenschappelijke disciplines. Vanaf nu organiseren we elk jaar een Gebruikersdag en zullen we online bijeenkomsten organiseren rond een specifiek onderwerp.

 • mei 23, 2023

  Historical Life Course Studies geïndexeerd door Scopus

  Het tijdschrift Historical Life Course Studies (HLCS) is onlangs toegelaten tot Scopus. Dat betekent dat gebruikers van Scopus, een veelgebruikte abstract & citatie database van wetenschappelijke literatuur, voortaan ook artikelen van HLCS zullen vinden. HLCS verschijnt sinds 2021 op openjournals.
  Openjournals helpt tijdschriften om na te gaan of zij voldoen aan de criteria van dit soort databases en directories en verzorgt ook het aanmeldproces. Wetenschappers gebruiken dergelijke databases en directories om artikelen op te zoeken of om een overzicht te krijgen wat bekend is over een bepaald onderwerp. De toelatingscriteria van Scopus zijn streng en daarom is toelating ook een erkenning van de kwaliteit van HLCS.

 • Tijdschrift voor Hoger Onderwijs nu beschikbaar via openjournals

  Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) is voortaan te lezen bij openjournals. TvHO besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen en thema’s die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert twee soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische onderbouwing. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs.

 • maart 27, 2023

  ‘Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg’ op openjournals

  Het jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is nu open access beschikbaar via openjournals.nl.

  Sinds 1955 geeft het SHCL dit jaarboek uit onder de titel “Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg”. In het jaarboek zijn wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal. Er is vooral aandacht voor sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar bijdragen over eerdere periodes komen sporadisch ook voor. Alle jaarboeken sinds 1955 zijn nu gedigitaliseerd en te lezen via openjournals.

 • maart 14, 2023

  Openjournals blijft groeien

  Amsterdam, maart 2023 – De financiering voor de verdere ontwikkeling van openjournals is rond. Eind 2022 deelde openjournals haar plannen voor de komende jaren met vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke organisaties. Zij ondersteunen de richting die openjournals wil inslaan. Lees hier de rest van het artikel.

 • maart 2, 2023

  Call for proposals voor JHoK

  Het Journal for the History of Knowledge kent jaarlijks een speciaal nummer, samengesteld door gastredacteuren, waarin een thema centraal staat dat past bij het tijdschrift. De deadline voor een voorstel is 1 mei 2023. U ontvangt uiterlijk 30 juni 2023 bericht of het aanvaard is. Klik hier voor meer informatie.

 • februari 27, 2023

  Nieuw tijdschrift: Technophany

  Het tijdschrift Technophany biedt ruimte voor reflecterende en provocerende overdenkingen op het gebied van filosofie en de geschiedenis van technologie. Het tijdschrift wordt samengesteld door het Research Network for Philosophy and Technology, dat is gewijd aan filosofische en historische studies naar technologie. Technophany wordt uitgegeven door Radboud University Press en verschijnt sinds februari 2023 op het openjournals platform.

 • februari 23, 2023

  Jeugd in Ontwikkeling wint eerste OSCAward

  Jeugd in Ontwikkeling heeft de eerste Open Science Awards (OSCAwards) in de categorie Open Access gewonnen! De OSCAwards zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn een initiatief van de Open Science Community Amsterdam (OSCA). OSCA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Studenten initiatief voor Open Science (SIOS).

  OSCA is onderdeel van het grotere Open Science Community Netwerk Nederland (OSC-NL). Het doel van de Open Science Communities is om een platform te creëren voor onderzoekers en studenten vanuit alle faculteiten om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren over Open Science werkwijzen.

  Op 26 januari werden in Spui25 de OSCAwards gevierd. Verschillende wetenschappers, onderzoekers, studenten en docenten vertelden over hun projecten en betrokkenheid bij Open Science. Meer informatie is hier te vinden.

 • februari 7, 2023

  Nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

  Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg (TJGZ) verschijnt nu bij openjournals. Eerder verscheen dit tijdschrift bij Bohn Stafleu Van Loghum. TJGZ is een Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. TJGZ biedt de mogelijkheid aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, onderzoekers, epidemiologen, sociaal geneeskundigen en al diegenen die in de zorg rond jeugd werken, over interessante onderwerpen te rapporteren. Het tijdschrift helpt professionals die werkzaam zijn in dit domein op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen die relevant zijn voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar.

 • februari 6, 2023

  DuJAL is nog aantrekkelijker geworden

  Het tijdschrift Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) bestaat al heel lang. Maar hoofdredacteur Sible Andringa vindt dat het tijdschrift aantrekkelijker is geworden voor auteurs sinds de overstap naar openjournals en hij legt uit waarom zijn redactie opstapte bij de traditionele uitgeverij. Lees hier het hele interview.

 • februari 3, 2023

  ‘Open access vergroot ons potentieel bereik’

  In 2003 kreeg het blad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (de Liga) een nieuw jasje én een nieuwe naam. Bijna twintig jaar later is de formule nog hetzelfde, maar nu wordt Epilepsie in open access uitgegeven. Hoofdredacteur Pauly Ossenblok: ‘We werken er aan om het platform OpenJournals.nl optimaal te gebruiken, met een redactie en reviewprocedure die minder tijd kost en van hoge kwaliteit is. We voorzien een veel breder bereik, met bijdragen door auteurs uit het Nederlandstalig gebied en een uitgebreider lezerspubliek, ook buiten de directe epilepsiezorg.’ Lees hier het hele interview.

 • februari 1, 2023

  EMLC koos bewust voor DOA

  Eindredacteur David van der Linden vertelt hoe Early Modern Low Countries met succes de drempel verlaagde voor jonge onderzoekers om toch in open access te publiceren. ‘Toen we EMLC oprichtten was het een heel bewuste keuze om de artikelen beschikbaar te maken in diamond open access.’ Lees hier het hele interview.

 • september 28, 2022

  TechReg geregistreerd in DOAJ

  Het tijdschrift Technology and Regulation (TechReg) is geregistreerd in de Directory of Open Access Journals. Dat betekent dat het tijdschrift voldoet aan de strenge vereisten en kwaliteitscriteria van DOAJ.
  TechReg is een internationaal en interdisciplinair tijdschrift over recht, technologie en maatschappij. Het is een online platform voor wetenschappelijk onderzoek over juridische en regelgevende uitdagingen van bestaande en opkomende technologieën. TechReg wordt gepubliceerd in samenwerking met Open Press TiU.

 • september 19, 2022

  Openjournals op Open Science Festival 2022

  Op 1 september werd de tweede Nederlandse editie van het Open Science Festival gehouden, bij de Vrije Universiteit. Openjournals was aanwezig en verzorgde samen met Radboud University Press en TU Delft Open Publishing een workshop over diamond open access publiceren. Bezoekers maakten tijdens het Open Science Festival kennis met de vele aspecten van open science en de talrijke initiatieven op dit gebied. De grote opkomst en deelname van minister Robbert Dijkgraaf liet het brede enthousiasme zien voor open science in Nederland.

 • augustus 23, 2022

  Nieuw tijdschrift: Passion

  Wij stellen graag een nieuw tijdschrift op openjournals voor: Passion: Journal of the European Philosophical Society for the Study of Emotion is het halfjaarlijks tijdschrift van de European Philosophical Society for the Study of Emotion (EPSSE). Het heeft tot doel gedachten en ideeën over emoties uit alle gebieden van de filosofie, zoals de metafysica, fenomenologie, sociologie, ethiek, politiek, en (cognitieve) wetenschap van emotie samen te brengen. Passion beperkt zich niet tot één traditie van filosofisch denken. Het tijdschrift verwelkomt artikelen uit alle filosofische tradities, inclusief (maar niet alleen) analytische, continentale, experimentele, feministische en niet-westerse filosofie. Hoewel primair filosofisch zal Passion ook interdisciplinair werk van hoge kwaliteit over emoties en aanverwante onderwerpen publiceren. Het tijdschrift zal ook regelmatig themanummers publiceren over verschillende emotie-gerelateerde onderwerpen.

 • juli 13, 2022

  Nieuw tijdschrift: Aesthetic Investigations

  Het tijdschrift Aesthetic Investigations is nu beschikbaar via openjournals.nl. Het tijdschrift wordt gepubliceerd namens het Nederlands Genootschap voor Esthetica. Het doel van het tijdschrift Aesthetic Investigations is het voeren van hedendaagse debatten over filosofische esthetica en nieuwe debatten starten, vanuit elke denkbare hoek. Aesthetic Investigations verwelkomt iedere bijdrage, maar om nieuwe discussies aan te zwengelen worden ook speciale oproepen gedaan. Het tijdschrift publiceert al vanaf 2015 en de eerdere volumes zijn ook beschikbaar op openjournals.

 • juli 6, 2022

  Openjournals aanwezig bij PKP Sprint 2022

  Het Openjournals-team heeft 15 en 16 juni deelgenomen aan de PKP Sprint 2022 te Helsinki. PKP (Public Knowledge Project) is de organisatie die de Open Journals Systems (OJS) open source software ontwikkelt. Deze software wordt gebruikt door het openjournals platform en wereldwijd door meer dan 25.000 wetenschappelijk tijdschriften.

  Tijdens een sprint komen ontwikkelaars en gebruikers samen om een aantal problemen of wensen te bespreken en ter plekke een oplossing te bedenken en ontwikkelen. Daarnaast was deze sprint een gelegenheid om met vertegenwoordigers van andere nationale platformen of tijdschriftredacties ervaringen uit te wisselen. Steeds meer universiteiten en andere wetenschappelijke organisaties nemen het publicatieproces in eigen hand om zo een bijdrage te leveren aan open science. 

 • juni 27, 2022

  Nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS)

  Op 3 juni is het nieuwe Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS) feestelijk gelanceerd tijdens een online bijeenkomst. TOPS publiceert artikelen voor iedereen met een interesse voor praktijkgericht onderzoek en de meerwaarde daarvan voor de onderwijspraktijk. TOPS richt zich met name op het bereiken van onderwijsonderzoekers, zittende en toekomstige leraren en schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers. Artikelen in TOPS richten zich op alle sectoren in het (speciaal) onderwijs, po, vo, mbo, hbo en universiteit.

 • mei 18, 2022

  Dutch Journal of Applied Linguistics geaccepteerd door DOAJ

  Het tijdschrift “Dutch Journal of Applied Linguistics” is opgenomen in de “Directory of Open Access Journals” (https://doaj.org). De DOAJ heeft tot doel de zichtbaarheid, toegankelijkheid, reputatie, gebruik en invloed van goede, peer-reviewed open access wetenschappelijke tijdschriften te vergroten. Registratie van een tijdschrift in DOAJ geldt dan ook als een belangrijke en breed erkende kwaliteitsstempel en de (aanstaande) registratie is daarom ook een vereiste voor tijdschriften op openjournals. Op de website van DOAJ staat een uitgebreide lijst met criteria waar tijdschriften aan moeten voldoen.

 • mei 12, 2022

  Nieuw tijdschrift: Ecclesial Futures

  Het tijdschrift Ecclesial Futures is sinds 12 mei 2022 beschikbaar via openjournals. Dit tijdschrift publiceert onderzoek en theologische overwegingen over de ontwikkeling en veranderingen bij plaatselijke christelijke gemeenschappen en de systemen die daarbij ondersteunen. Ecclesial Futures is een internationaal en oecumenisch tijdschrift dat theologisch onderzoek en reflecties interdisciplinair benadert. Het tijdschrift werd voorheen uitgeven bij Wipf and Stock Publishers en de daar verschenen jaargangen zijn nu ook beschikbaar via openjournal.

 • april 21, 2022

  Special Collections

  Het is mogelijk om geselecteerde artikelen als een zelfstandige verzameling te presenteren, als special collection (of special issue). Bijvoorbeeld artikelen die over een onderwerp gaan, maar die in verschillende nummers zijn uitgekomen. Of artikelen die allemaal gelieerd zijn aan een conferentie. Een aantal tijdschriften op openjournals maakt gebruik van deze mogelijkheden, waaronder Historical Life Course Studies, LIBER Quarterly en Journal for the History of Knowledge. Ook interesse? Neem contact op met het openjournals-team.

 • april 8, 2022

  Tijdschrift Handelingen nu ook DOA beschikbaar

  Sinds kort is het tijdschrift Handelingen beschikbaar via openjournals. Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Het tijdschrift bestaat al ongeveer vijftig jaar en was tot nu toe beperkt online toegankelijk. Sinds kort wordt het uitgegeven door Radboud University Press volgens het diamond open access model, via het openjournals platform.

 • februari 16, 2022

  Indexeringsdiensten


  Het is voor wetenschappelijk tijdschriften van belang dat zij gevonden worden door geïnteresseerde lezers. Daarbij spelen indexeringsdiensten, zoals Web-of-Science (Clarivate) en Scopus (Elsevier) een rol. Deze diensten maken gebruik van verfijnde zoekmachines waarmee lezers artikelen kunnen opzoeken. Soms moeten tijdschriften zich zelf aanmelden om opgenomen te worden in de databases van dit soort indexeringsdiensten. Er gelden soms strenge toelatingseisen en het traject kan langdurig zijn. Openjournals kan helpen bij het in gang zetten van de aanvraag. 

Onze journals

 • Alle journals

  Openjournals bevat een gevarieerde verzameling peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Bekijk ze allemaal.

 • Nieuw journal

  Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG) is een Nederlandstalig, open acces wetenschappelijk tijdschrift voor iedereen met interesse in de biologische, psychologische, sociale en medisch wetenschappelijke gebieden van de gerontologie en geriatrie. TGG biedt de mogelijkheid aan (toegepast) wetenschappers en geschoolde professionals om zonder kosten in een Medline geïndexeerd en in PubMed opgenomen tijdschrift te publiceren.

 • Nieuw journal

  International Journal about Parents in Education (IJPE) is het officiële tijdschrift van het European Research Network about Parents in Education (ERNAPE). De publicaties van IJPE bevatten peer-reviewed artikelen over verschillende onderwerpen binnen het algemene veld van “Ouders in het Onderwijs”. De artikelen in International Journal About Parents in Education volgen de stijl en opmaak van een wetenschappelijk tijdschrift.

 • Nieuw journal

  Het European Insolvency and Restructuring Journal is een volledig open access en dubbelblind peer reviewed tijdschrift dat zich richt op de ontwikkeling van insolventie- en herstructureringswetgeving en -praktijk in Europa.

  Het European Insolvency and Restructuring Journal (EIRJ) wil een degelijk en gezaghebbend forum bieden voor diepgaande (vergelijkende en empirische) artikelen over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de insolventie- en herstructureringswetgeving en -praktijk in Europa. Het wil een academische discussie bevorderen die nationale grenzen overschrijdt, voornamelijk op het gebied van Europese preventieve herstructurering en bedrijfsinsolventiewetgeving.

 • Nieuw journal

  Het Journal of Political Sociology (JPS) opent een forum om ‘het politieke’ van maatschappelijke verandering te bespreken. JPS gaat verder dan een eng begrip van politieke sociologie en bestudeert staatsorganisaties, overheidsbeleid en nog veel meer: artikelen onderzoeken politieke processen in kunst, economie, onderwijs, ecologie, wetenschap, technologie, religie, volksgezondheid en identiteitsvorming. Recente fricties op deze gebieden zorgen voor nieuwe benaderingen, dialogen en methodologieën in de studie van politiek. Inter- en transdisciplinaire benaderingen, nieuwe methoden en diverse publieken zijn daarom bijzonder welkom. JPS zet zich in voor empirisch onderzoek, theoretische reflectie en kritisch debat.

 • Nieuw journal

  Into the Magic Circle (IMC) is een online, collegiaal getoetst interdisciplinair tijdschrift over de culturele en sociale theorie van het spelelement van de samenleving, politiek, cultuur, kunst en het dagelijks leven. Het tijdschrift nodigt alle relevante benaderingen van het sociale- en geesteswetenschappelijke domein (SGW) uit na te denken over het fenomeen en de filosofie van spel en het probleem van spel in tijden van moderniteit, en aanverwante onderwerpen. De titel verwijst naar de theorie van de Nederlandse historicus Johan Huizinga, die het eerste baanbrekende essay schreef over het belang van spel en spel in elk aspect van ons leven.

 • Nieuw journal

  Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema’s die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert 2 soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische onderbouwing. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs.

Nieuwsbrief

Partners

Partner KNAW Partner NWO Partner OPUS Foundation