Publication ethics

Transparantie is belangrijk voor moderne wetenschappelijke tijdschriften en daarbij hoort een verklaring over publication ethics, op de tijdschriftwebsite. Daarbij vermeldt een redactie het beleid ten aanzien van auteurschap, intellectueel eigendom, beschikbaarheid van onderzoeksgegevens, alsmede een beschrijving van klachtenprocedures. In toenemende mate letten bijvoorbeeld indexeringsdiensten op de beschikbaarheid van zo’n verklaring. Maar het is natuurlijk ook prettig voor auteurs en lezers als dit goed geregeld is. Openjournals kan adviseren.