Open science is in het belang van alle professionals

Interview met Pauly Ossenblok

Wij nodigden een aantal (hoofd)redacteuren uit om wat meer te vertellen over hun tijdschrift en de redenen waarom zij kozen voor openjournals.nl. Hoofdredacteur Pauly Ossenblok verwacht dat nu Epilepsie in open access wordt uitgegeven, het bereik veel breder is.

‘In 2003 kreeg het blad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (de Liga) een nieuw jasje én een nieuwe naam. Nu bijna twintig jaar later is de formule nog hetzelfde. Omdat Nederland een van de weinige landen is waar de Liga ook uit niet-medici bestaat, is er naast de medische kant aandacht voor de psychosociale kant van epilepsie en zijn de bijdragen toegankelijk voor de grote groep van paramedische en andere professionals die bij epilepsie zijn betrokken. Epilepsie heeft een aantal doelen, die allemaal even belangrijk zijn. We willen informatie en kennis overdragen; onderlinge contacten bevorderen; wetenschappelijk onderzoek stimuleren; en verantwoorde epilepsiezorg onder de aandacht te brengen.

‘De auteurs én de lezers zijn professionals die in de epilepsiezorg werken. Epilepsie heeft een uitgebreide redactie, met vertegenwoordigers van alle bij de epilepsiezorg betrokken vakgebieden. Op basis van het netwerk van de redactieleden worden auteurs benaderd met de vraag om een bijdrage te leveren, als auteur of als reviewer.

Bereik potentieel veel breder

‘Tot voor kort werd het blad gedrukt en toegezonden naar alle leden van de Liga. Additioneel werd éénmaal per jaar een themanummer samengesteld dat werd toegezonden naar alle neurologen in Nederland, dus ook naar degenen die niet specifiek in de epilepsiezorg werken. Nu Epilepsie in open access wordt uitgegeven is het bereik potentieel veel breder. Epilepsie is nu toegankelijk voor het hele Nederlandstalige taalgebied én het zijn niet alleen de mensen die in de epilepsiezorg werken die toegang hebben tot het blad, maar ook professionals die interesse hebben in of zijdelings te maken hebben met epilepsie.

‘We werken er aan om het platform OpenJournals.nl optimaal te gebruiken, met een redactie en reviewprocedure die minder tijd kost en van hoge kwaliteit is. We voorzien een veel breder bereik, met bijdragen door auteurs uit het Nederlandstalig gebied en een uitgebreider lezerspubliek, ook buiten de directe epilepsiezorg.

Issues met open science

‘Open science is in het belang van alle professionals die in de epilepsiezorg werken en van patiënten. Tegelijkertijd hebben we binnen ons vakgebied wel een paar issues met open science. Zo botst het bijvoorbeeld met patiëntgebonden data die gezien de privacywetgeving niet gedeeld mogen worden, en de belangen van ondernemers die de instellingen van apparatuur/software voorzien.

‘We hebben voor openjournals.nl gekozen, omdat het volledige professionele begeleiding biedt in het open access maken van zowel nieuwe nummers als van het archief van Epilepsie. We zijn er trots op dat we als Nederlandse Liga tegen Epilepsie voortaan gebruikmaken van het meest gebruikte open source publicatieplatform voor wetenschappelijke tijdschriften.’