Call for proposals voor JHoK

Het Journal for the History of Knowledge kent jaarlijks een speciaal nummer, samengesteld door gastredacteuren, waarin een thema centraal staat dat past bij het tijdschrift. De deadline voor een voorstel is 1 mei 2023. U ontvangt uiterlijk 30 juni 2023 bericht of het aanvaard is. Klik hier voor meer informatie.