Openjournals blijft groeien

Amsterdam, maart 2023 – De financiering voor de verdere ontwikkeling van openjournals is rond. Eind 2022 deelde openjournals haar plannen voor de komende jaren met vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke organisaties. Zij ondersteunen de richting die openjournals wil inslaan.

Openjournals is een diamond open access platform voor wetenschappelijke tijdschriften, dat gebruikt kan worden door redacties om hun tijdschrift te publiceren. Het platform is gestart in 2021 en mogelijk gemaakt door een startsubsidie van het NWO. Daarnaast wordt openjournals ook ondersteund door een aantal universiteiten en de financiële bijdrages van deelnemende tijdschriften. Inmiddels zijn er 24 tijdschriften beschikbaar via openjournals en komt er bijna elke maand een nieuw tijdschrift bij.

Duurzaam inbedden

Er is nu regelmatig overleg met de belanghebbende organisaties om openjournals duurzaam in te bedden in academisch Nederland. Nu de financiering rond is, gaat openjournals zich de komende jaren richten op:

  • Hosten van meer tijdschriften
  • Uitbreiden van platformfunctionaliteit
  • Uitbreiden van dienstverlening aan redacties
  • Bevorderen van samenwerking van redacties
  • Samenwerking met andere (Europese) tijdschriftplatforms

Open access publiceren

Het diamond open access publiceren staat volop in de belangstelling en er is veel steun voor dit model waarmee wetenschappers hun werk open access kunnen publiceren zonder dat Article Processing Charges in rekening worden gebracht. In veel landen (Finland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, …) bestaan vergelijkbare nationale platforms en er zijn er meer in voorbereiding.

Openjournals is een aantrekkelijk platform voor bestaande tijdschriften die graag willen voldoen aan de principes van Open Science. Er bestaan echter ook veel ideeën voor nieuwe tijdschriften. Openjournals geeft toekomstige redacties de mogelijkheden om zelf hun wensen vorm te geven. Het openjournals-team denkt graag enthousiast mee om die plannen te verwezenlijken.