Tip: Committee on Publication Ethics

De internationale organisatie Committee on Publication Ethics (COPE) ondersteunt en geeft voorlichting aan redacteuren, uitgevers, universiteiten en wetenschappelijke instituten over alle aspecten van publicatie ethiek. COPE heeft een website waar veel informatie is te vinden over hoe te handelen bij bijvoorbeeld plagiaat, auteurschap-disputen of wetenschappelijke fraude. De website bevat flowcharts die stap voor stap vertellen hoe daar correct mee kan worden omgegaan. Er worden ook tal van cases beschreven waarbij duidelijk onderbouwd naar een aanbeveling wordt gewerkt. Behalve leerzaam is de website ook vermakelijk omdat het regelmatig interessante vragen over wetenschappelijk publiceren opwerpt. Voor tijdschriftredacteuren een heel waardevolle website en zeker de moeite waard om eens te bekijken.