TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History

TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis. Het is een open access, peer-reviewed, wetenschappelijk tijdschrift dat van de European Science Foundation de A-status/ INT 1 heeft gekregen. Het tijdschrift heeft een sterke belangstelling voor de wijze waarop mensen in het verleden met elkaar zijn omgegaan en vorm hebben gegeven aan sociale, economische, culturele en politieke patronen. Kernbegrippen hierbij zijn economische groei, macht & (on)gelijkheid, groepsculturen, netwerken, identiteit, gender, etniciteit, ecologie, handel & techniek, ondernemerschap, arbeid & sociale bewegingen.