Veelgestelde vragen

Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met info@openjournals.nl.

Waarom zou mijn tijdschrift kopij in open access publiceren?Kortgezegd, om academici hoogwaardig en vernieuwend onderzoek gefinancierd met publiek geld in uw wetenschappelijk tijdschrift te kunnen publiceren.

Binnen de wetenschappelijke gemeenschap is het streven om wetenschappelijke publicaties volledig vrij toegankelijk te maken. Om open wetenschap  te stimuleren hebben grote wetenschappelijke organisaties zoals het KNAW, VSNU en NWO gesteld dat onderzoek gefinancierd met publiek geld vanaf 2021 in volledig open access gepubliceerd moet worden.

Dit betekent dat in de nabije toekomst academici in veel gevallen geen kopij mogen aanbieden aan wetenschappelijke tijdschriften die niet open access publiceren. Het is mogelijk dat academici hierdoor niet hun publicaties kunnen aanbieden aan relevante tijdschriften met een meer regionale of lokale focus, maar gedwongen worden te kiezen voor tijdschriften buiten hun onderwerp.

Behoud de auteur het auteursrecht bij open access publiceren?
Ja. Open access publiceren wordt standaard gedaan onder de creative commons licentie (CC BY 4.0). Het auteursrecht blijft liggen bij de auteur en de creative commons licentie verplicht anderen te refereren naar de oorspronkelijke auteur(s)/rechthebbenden bij ieder gebruik van het artikel.

Het is ook mogelijk om andere creative commons licenties (CC BY-SA 4.0 of CC0) te publiceren. Neem hiervoor contact op met ons via info@openjournals.nl

Vraagt OpenJournals inspraak in de redactie van mijn tijdschrift?
Nee. OpenJournals biedt enkel de kennis en mogelijkheid om in open access te publiceren. De enige voorwaarde is dat uw tijdschrift een vorm van peer-reviewing toepast. Uw redactie behoudt volledige autonomie over de inhoud, het vormgeven, samenwerking met uitgeverijen en verspreiden van uw tijdschrift. Mocht u willen stoppen met OpenJournals, dan helpen wij u bij de migratie van het tijdschrift.

Is het mogelijk om zowel een tijdschrift in non-APC open access te publiceren, als een papieren editie tegen betaling aan te bieden?
Jazeker, open access publiceren gaat goed samen met het uitgeven van een papieren tijdschrift. Ervaringen van tijdschriften die al langer in open access verschijnen suggereren dat open access publiceren niet altijd een negatieve invloed heeft op uw het aantal abonnees. Veel lezers hebben een binding met de papieren uitgave van het tijdschrift, wat OpenJournals toejuicht. Ook voor advies bij het verspreiden van een papieren uitgave kunt u terecht bij onze experts.

Gelden er voorwaarden voor deelname aan OpenJournals?
Tijdschriften die deelnemen aan OpenJournals moeten aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen:

  •       Het tijdschrift is in de Directory of Open Access Journals (DOAJ) opgenomen, of het werkt toe naar een registratie.
  •       Een tijdschrift wordt in non-APC open access uitgegeven, verschijnt regelmatig en berekent geen kosten aan lezers of instituten voor toegang tot publicaties.
  •       Het tijdschrift beschikt over een solide systeem voor beoordeling (peer review) en maakt dit ook kenbaar op de eigen website.
  •       Het tijdschrift berekent geen kosten door aan auteurs, de zogenoemde Article Processing Charges (APC’s).

Voldoet uw tijdschrift nog niet aan deze voorwaarden, maar wilt u wel open access publiceren? OpenJournals heeft de expertise om uw tijdschrift te begeleiden naar volledig  open access. Mail voor een kennismaking en een overzicht van de mogelijkheden naar info@openjournals.nl.

Wie financiert de bouw van OpenJournals?
De realisatie van dit platform wordt mogelijk gemaakt dankzij een projectsubsidie voor drie jaar van NWO. De kosten voor het opzetten van dit platform zijn daardoor gedekt. De contributie die uw tijdschrift betaalt dient alleen voor het operationeel houden van OpenJournals. OpenJournals is nadrukkelijk ontworpen om wetenschappelijke tijdschriften bij lancering een volledig en toekomstbestendig open access platform aan te bieden.

Wat is non-APC open access publiceren?

In het non-APC Open Access publicatiemodel worden er geen publicatiekosten (APC’s) doorberekend aan auteurs. Dit model wordt ook wel het diamond open access model genoemd. De kosten van open access publiceren in het door OpenJournals gehanteerde non-APC open access model worden betaald door de belanghebbenden, zoals universiteiten, scholarly societies, uitgevers en redactionele deelnemers. Dit betreft een duurzaam contributiemodel met een vast jaarlijks bedrag.

Hoeveel euro betreft de jaarlijkse contributie voor OpenJournals?
Open access publiceren kost geld voor de arbeids- en serverkosten. Om de kwaliteit van OpenJournals op termijn duurzaam te kunnen garanderen vragen wij een jaarlijkse contributie van 2500 euro ex. btw.

Deze bijdrage hoeft uw tijdschrift niet alleen te dragen. Een van de doelen van OpenJournals is doorbreken van de financiële barrières van open access publiceren. Daarom helpen wij u graag met het aanspreken van subsidies en initiatieven die geld vrijmaken voor het vrij beschikbaar stellen van wetenschappelijke resultaten.

Mail naar info@openjournals.nl om samen met ons de mogelijkheden te verkennen.

Waar wordt de contributie voor gebruikt?
De kosten verbonden aan open access publiceren bestaan uit de installatie van open access software, serverkosten, onderhoud en ontwikkeling, en het bieden van ondersteuning aan redacties en uitgevers (‘editorial support’). OpenJournals heeft geen winstoogmerk, dus alle contributie gaat naar het platform.

OpenJournals is 100% transparant in organisatie en financiën. Op termijn publiceren wij onze jaarrekeningen en inhoudelijke verslagen op deze website.

Zijn er meer kosten naarmate mijn tijdschrift meer artikelen publiceert?
Nee, met de jaarlijkse contributie kan uw tijdschrift onbeperkt open access publiceren binnen OpenJournals. Hierin verschilt OpenJournals van andere platforms, waar veelal per artikel kosten worden berekend.

Bent u benieuwd hoe OpenJournals voor u zou verschillen in kosten met andere platforms? Mail naar info@openjournals.nl voor meer informatie.