Open Journals

Voor redacties en uitgevers

Diamond open access

Voorwaarde voor deelname is dat tijdschriften op het platform geen kosten doorberekenen aan auteurs door middel van Article Processing Charges (APC’s). Doordat de publicatie-infrastructuur voor een groot gedeelte wordt ondersteund door de betrokkenen en belanghebbenden, wordt een laagdrempelig platform beschikbaar gesteld aan redacties en (kleinere) uitgevers zodat zij een duurzaam diamond open access model kunnen implementeren. 

Kwaliteit

Als kwaliteitscriterium geldt dat het tijdschrift in de Directory of Open Access Journals (DOAJ) moet staan, of dat tijdschriften hier naartoe zullen werken. Tijdschriften zullen hierin worden begeleid. Een tijdschrift voldoet aan dit criterium wanneer het in open access wordt uitgegeven, regelmatig verschijnt en geen kosten berekent aan lezers of instituten voor toegang tot publicaties.

Tevens moet het tijdschrift over een solide systeem voor beoordeling (peer review) beschikken en dit ook kenbaar maken op de tijdschriftenpagina.

Auteursrecht en licenties

Het auteursrecht blijft bij de auteur. Om in overeenstemming met Plan S te zijn worden artikelen standaard onder een CC BY 4.0-licentie gepubliceerd. De twee alternatieven die zonder meer gekozen kunnen worden zijn CC BY-SA of CC0. 

Tevens wordt de mogelijkheid aangeboden om individuele artikelen onder een CC BY-ND licentie te publiceren. Echter, indien het onderzoek gefinancierd is met NWO subsidie, vereist NWO een inhoudelijke verantwoording voor deze keuze.

Inhoud van derden die in een publicatie is opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen), wordt niet beïnvloed door deze vereisten.

Onafhankelijkheid

Er is geen exclusieve binding aan het tijdschriftenplatform of de stichting: de tijdschriften kunnen indien gewenst van platform veranderen, met inachtneming van een opzegtermijn.

Redacties zijn en blijven onafhankelijk met betrekking tot hun redactionele beleid. 

Eigendom

Het juridisch eigendom van het tijdschriftenplatform blijft ten alle tijden in handen van institutionele academische partijen. Het eigenaarschap van de tijdschriften ligt bij de zogenaamde ‘editorial entities’ – redacties, verenigingen, instituten of uitgevers – en niet bij het tijdschriftenplatform.

Transparantie

Diensten van het platform en hun kostenstructuur zijn transparant en zullen na lancering op deze website worden verantwoord.


Wilt u meer informatie ontvangen over het platform of mogelijkheden voor deelname verkennen? Neemt u dan contact op met info@openjournals.nl