Open Journals

Over ons

Contact:

Mail: info@openjournals.nl
Twitter: @openjournalsnl

Testimonials

‘In het open access debat ging het afgelopen jaren te veel alleen over de internationale tijdschriften van grote uitgevers. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat we met name in de geestes- en sociale wetenschappen ook hoogwaardige Nederlandse wetenschappelijke tijdschriften hebben. Deze kunnen vaak zelfstandig de overgang naar open access niet maken. Dat gaan we met dit platform oplossen. Het feit dat dit platform tijdschriften tevens de mogelijkheid biedt om volgens Plan S richtlijnen te kunnen publiceren wordt door NWO zeer toegejuicht. We zijn blij dat het Humanities Cluster van de KNAW hierbij de lead wil nemen.’

Prof. dr. Stan Gielen, voorzitter NWO

‘Publiek gefinancierd onderzoek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Tegelijk bestaan in veel domeinen van wetenschap waardevolle publicatiekanalen die niet op een zakelijk verdienmodel zijn gebaseerd. We moeten dus samen zorgen dat het uitgangspunt van open access over de hele breedte van de wetenschap gerealiseerd kan worden met inachtneming van relevante verschillen.’

Prof. Dr. Ineke Sluiter, President KNAW

‘Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Er zijn talloze belangrijke wetenschappelijke tijdschriften die niet door een grote internationale uitgever worden uitgegeven, maar bijvoorbeeld door een Nederlandse wetenschappelijke vereniging. De bijdragen daaraan kunnen ook topwetenschap zijn. Wij helpen hen graag om dat in open access te publiceren.’

Prof. Dr. Lex Heerma van Voss, directeur van Huygens ING

OpenJournals.nl is een initiatief van: 

Stichting OPuS
Stichting OPuS is een non-profit stichting die zich inzet voor open access publiceren. Met haar programma’s en projecten wil de stichting het open access-publicatiemodel voor academische en toegepaste onderzoeksresultaten promoten en stimuleren. Het project OpenJournals.nl is geïnitieerd door Stichting OPuS.

Met medewerking van:

Humanities Cluster van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Binnen het Humanities Cluster werken drie KNAW-instituten op het gebied van de geesteswetenschappen samen: het Huygens ING, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Meertens Instituut. Het Humanities Cluster speelt momenteel een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een nationale digitale infrastructuur voor data en onderzoek binnen de geesteswetenschappen. 

Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) is de beroepsvereniging van historici in Nederland. Het speelt een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Het KNHG behartigt de belangen van de beroepsgroep door zich in te zetten voor beroepsontwikkeling en arbeidsmarktperspectieven, professionalisering en positionering van de historicus, het maatschappelijk belang van geschiedenis en de toegankelijkheid van bronnen.

Uopen Journals – Universiteit Utrecht
Het Uopen Journals programma had als doel tijdschriften in de geestes- en sociale wetenschappen te helpen in de overgang naar open access. Door middel van advies op maat over verschillende aspecten van wetenschappelijk publiceren, alsmede het aanbieden van goedkope infrastructuur hebben verschillende tijdschriften een omslag kunnen maken naar volledig open access. Het programma houdt in 2020 op te bestaan, maar in samenwerking met een drietal tijdschriften uit het portfolio is in de onderzoeksfase van OpenJournals.nl nauw samengewerkt om het concept van een journal platform te testen.

Adviesraad