Nieuws

 • september 19, 2022

  Openjournals op Open Science Festival 2022

  Op 1 september werd de tweede Nederlandse editie van het Open Science Festival gehouden, bij de Vrije Universiteit. Openjournals was aanwezig en verzorgde samen met Radboud University Press en TU Delft Open Publishing een workshop over diamond open access publiceren. Bezoekers maakten tijdens het Open Science Festival kennis met de vele aspecten van open science en de talrijke initiatieven op dit gebied. De grote opkomst en deelname van minister Robbert Dijkgraaf liet het brede enthousiasme zien voor open science in Nederland.

 • augustus 23, 2022

  Nieuw tijdschrift: Passion

  Wij stellen graag een nieuw tijdschrift op openjournals voor: Passion: Journal of the European Philosophical Society for the Study of Emotion is het halfjaarlijks tijdschrift van de European Philosophical Society for the Study of Emotion (EPSSE). Het heeft tot doel gedachten en ideeën over emoties uit alle gebieden van de filosofie, zoals de metafysica, fenomenologie, sociologie, ethiek, politiek, en (cognitieve) wetenschap van emotie samen te brengen. Passion beperkt zich niet tot één traditie van filosofisch denken. Het tijdschrift verwelkomt artikelen uit alle filosofische tradities, inclusief (maar niet alleen) analytische, continentale, experimentele, feministische en niet-westerse filosofie. Hoewel primair filosofisch zal Passion ook interdisciplinair werk van hoge kwaliteit over emoties en aanverwante onderwerpen publiceren. Het tijdschrift zal ook regelmatig themanummers publiceren over verschillende emotie-gerelateerde onderwerpen.

 • juli 13, 2022

  Nieuw tijdschrift: Aesthetic Investigations

  Het tijdschrift Aesthetic Investigations is nu beschikbaar via openjournals.nl. Het tijdschrift wordt gepubliceerd namens het Nederlands Genootschap voor Esthetica. Het doel van het tijdschrift Aesthetic Investigations is het voeren van hedendaagse debatten over filosofische esthetica en nieuwe debatten starten, vanuit elke denkbare hoek. Aesthetic Investigations verwelkomt iedere bijdrage, maar om nieuwe discussies aan te zwengelen worden ook speciale oproepen gedaan. Het tijdschrift publiceert al vanaf 2015 en de eerdere volumes zijn ook beschikbaar op openjournals.

 • juli 6, 2022

  Openjournals aanwezig bij PKP Sprint 2022

  Het Openjournals-team heeft 15 en 16 juni deelgenomen aan de PKP Sprint 2022 te Helsinki. PKP (Public Knowledge Project) is de organisatie die de Open Journals Systems (OJS) open source software ontwikkelt. Deze software wordt gebruikt door het openjournals platform en wereldwijd door meer dan 25.000 wetenschappelijk tijdschriften.

  Tijdens een sprint komen ontwikkelaars en gebruikers samen om een aantal problemen of wensen te bespreken en ter plekke een oplossing te bedenken en ontwikkelen. Daarnaast was deze sprint een gelegenheid om met vertegenwoordigers van andere nationale platformen of tijdschriftredacties ervaringen uit te wisselen. Steeds meer universiteiten en andere wetenschappelijke organisaties nemen het publicatieproces in eigen hand om zo een bijdrage te leveren aan open science. 

 • juni 27, 2022

  Nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS)

  Op 3 juni is het nieuwe Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS) feestelijk gelanceerd tijdens een online bijeenkomst. TOPS publiceert artikelen voor iedereen met een interesse voor praktijkgericht onderzoek en de meerwaarde daarvan voor de onderwijspraktijk. TOPS richt zich met name op het bereiken van onderwijsonderzoekers, zittende en toekomstige leraren en schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers. Artikelen in TOPS richten zich op alle sectoren in het (speciaal) onderwijs, po, vo, mbo, hbo en universiteit.

 • mei 18, 2022

  Dutch Journal of Applied Linguistics geaccepteerd door DOAJ

  Het tijdschrift “Dutch Journal of Applied Linguistics” is opgenomen in de “Directory of Open Access Journals” (https://doaj.org). De DOAJ heeft tot doel de zichtbaarheid, toegankelijkheid, reputatie, gebruik en invloed van goede, peer-reviewed open access wetenschappelijke tijdschriften te vergroten. Registratie van een tijdschrift in DOAJ geldt dan ook als een belangrijke en breed erkende kwaliteitsstempel en de (aanstaande) registratie is daarom ook een vereiste voor tijdschriften op openjournals. Op de website van DOAJ staat een uitgebreide lijst met criteria waar tijdschriften aan moeten voldoen.

 • mei 12, 2022

  Nieuw tijdschrift: Ecclesial Futures

  Het tijdschrift Ecclesial Futures is sinds 12 mei 2022 beschikbaar via openjournals. Dit tijdschrift publiceert onderzoek en theologische overwegingen over de ontwikkeling en veranderingen bij plaatselijke christelijke gemeenschappen en de systemen die daarbij ondersteunen. Ecclesial Futures is een internationaal en oecumenisch tijdschrift dat theologisch onderzoek en reflecties interdisciplinair benadert. Het tijdschrift werd voorheen uitgeven bij Wipf and Stock Publishers en de daar verschenen jaargangen zijn nu ook beschikbaar via openjournal.

 • april 22, 2022

  Het nut van Google Analytics

  Met Google Analytics kunnen redacties inzicht krijgen in het leesgedrag van hun publiek. Redacties kunnen achterhalen hoe goed artikelen gelezen worden, welke onderwerpen de meeste interesse wekken en waar lezers vandaan komen. Google Analytics installeren in een tijdschriftwebsite is betrekkelijk eenvoudig, maar er is wel een Gmail-account nodig. Binnenkort zullen we een korte instructie verspreiden zodat redacties dit instrument zelf kunnen installeren.

 • april 21, 2022

  Special Collections

  Het is mogelijk om geselecteerde artikelen als een zelfstandige verzameling te presenteren, als special collection (of special issue). Bijvoorbeeld artikelen die over een onderwerp gaan, maar die in verschillende nummers zijn uitgekomen. Of artikelen die allemaal gelieerd zijn aan een conferentie. Een aantal tijdschriften op openjournals maakt gebruik van deze mogelijkheden, waaronder Historical Life Course Studies, LIBER Quarterly en Journal for the History of Knowledge. Ook interesse? Neem contact op met het openjournals-team.

 • april 8, 2022

  Tijdschrift Handelingen nu ook DOA beschikbaar

  Sinds kort is het tijdschrift Handelingen beschikbaar via openjournals. Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Het tijdschrift bestaat al ongeveer vijftig jaar en was tot nu toe beperkt online toegankelijk. Sinds kort wordt het uitgegeven door Radboud University Press volgens het diamond open access model, via het openjournals platform.

 • maart 4, 2022

  Portico en PKP PN

  Om de duurzame opslag van artikelen te garanderen archiveert openjournals alle op het platform gepubliceerde artikelen bij zowel Portico als het PKP Preservation Network. Beide archiefdiensten bewaren alle artikelen in een dark archive, een archief dat niet doorzoekbaar en openbaar is. Een dark archive wordt pas publiek toegankelijk nadat er een zogeheten trigger event heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van een trigger event is bijvoorbeeld de stopzetting van een tijdschrift.

 • februari 27, 2022

  Publication ethics

  Transparantie is belangrijk voor moderne wetenschappelijke tijdschriften en daarbij hoort een verklaring over publication ethics, op de tijdschriftwebsite. Daarbij vermeldt een redactie het beleid ten aanzien van auteurschap, intellectueel eigendom, beschikbaarheid van onderzoeksgegevens, alsmede een beschrijving van klachtenprocedures. In toenemende mate letten bijvoorbeeld indexeringsdiensten op de beschikbaarheid van zo’n verklaring. Maar het is natuurlijk ook prettig voor auteurs en lezers als dit goed geregeld is. Openjournals kan adviseren.

 • Open journal platformen in andere landen

  Het platform openjournals.nl bestaat nu één jaar. Er zijn veel andere landen waar een vergelijkbaar platform bestaat. Bijvoorbeeld in Finland, Denemarken en Frankrijk. Nationale, goed georganiseerde dienstverlening waar wetenschappers hun werk op eenvoudige manier en zonder barrières beschikbaar kunnen maken aan lezers. In veel landen ontstaat een goede infrastructuur om wetenschap open access te publiceren, ook voor boeken of andere informatiebronnen. Een goede ontwikkeling!

 • februari 16, 2022

  Indexeringsdiensten


  Het is voor wetenschappelijk tijdschriften van belang dat zij gevonden worden door geïnteresseerde lezers. Daarbij spelen indexeringsdiensten, zoals Web-of-Science (Clarivate) en Scopus (Elsevier) een rol. Deze diensten maken gebruik van verfijnde zoekmachines waarmee lezers artikelen kunnen opzoeken. Soms moeten tijdschriften zich zelf aanmelden om opgenomen te worden in de databases van dit soort indexeringsdiensten. Er gelden soms strenge toelatingseisen en het traject kan langdurig zijn. Openjournals kan helpen bij het in gang zetten van de aanvraag. 

 • februari 1, 2022

  Nieuwe openjournals.nl website

  Openjournals heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd (https://openjournals.nl). Met die nieuwe website kunnen we beter informeren over de laatste ontwikkelingen bij openjournals, zoals nieuwe dienstverlening die we bieden, tips en advies aan redacties, en nieuwe tijdschriften op ons platform. Wij horen graag jullie mening over de website of tips voor verbeteringen.

 • december 6, 2021

  Radboud University Press

  Afgelopen oktober is Radboud University Press, de nieuwe diamond open access uitgeverij van de Radboud Universiteit, feestelijk geopend. De universiteitsuitgeverij wil zowel tijdschriften als boeken volledig open access publiceren. Het diamond open access model van Radboud University Press maakt openjournals de aangewezen partner voor het hosten van de wetenschappelijke tijdschriften zonder kosten voor de auteur of lezer. Op dit moment verschijnen Revue Relief en Religie & Samenleving al bij openjournals. Wij feliciteren Radboud University Press met de officiële start en kijken uit naar de verdere samenwerking.

 • december 5, 2021

  Twitter

  Twitter is een veelgebruikte social medium binnen de academische kringen. In korte berichten attenderen onderzoekers elkaar op nieuwe artikelen, bevindingen, congressen, call for papers en meer. Dit maakt Twitter voor wetenschappelijke tijdschriften een ideaal platform om zowel kopij te verzamelen, geïnteresseerden te tippen over nieuwe publicaties als het gesprek aan te gaan met de lezersdoelgroep. Naast openjournals zelf zitten ook verschillende OJ-tijdschriften op twitter:

  @openjournalsnl
  @Techregjournal
  @BMGN_LCHR
  @_tseg
  @jhokjournal
  @dujal_journal
  @EMLC_journal
  @ReliefRevue
  @ReligieSoc

  Openjournals biedt ook een persoonlijke instap in twitteren en de handvatten om uw tijdschrift aan te laten haken bij academisch Twitter. Maak hiervoor een afspraak door te mailen naar info@openjournals.nl.

 • juli 4, 2021

  DOAJ toelatingseisen

  De Directory of Open Access Journals (DOAJ) is de grootste onafhankelijke database met informatie over OA tijdschriften. Het is de bedoeling dat alle tijdschriften op openjournals.nl bij DOAJ geregistreerd zijn of worden. Tijdschriften moeten aan strenge eisen voldoen om geaccepteerd te worden bij DOAJ. Zo moet er een duidelijke omschrijving van het tijdschrift, de redactie en het redactionele proces op de website beschreven worden. Verder moet een tijdschrift tenminste 5 artikelen per jaar publiceren. Meer informatie over de toelatingseisen is via deze link te vinden.