Nieuws

 • maart 6, 2024

  Sustainability Letters nu ook op OJ

  Sustainability Letters is een vernieuwend, open-access tijdschrift dat gewijd is aan het debat over duurzaamheid binnen de managementwetenschappen. Het tijdschrift biedt een platform voor beknopte en belangwekkende artikelen en geeft wetenschappers, onderzoekers en praktijkmensen de kans om innovatieve ideeën, methodologieën en bevindingen te delen, met het doel om duurzame praktijken in verschillende organisatorische contexten te bevorderen.

  Het tijdschrift omarmt de principes van open science en publiceert alle artikelen gratis open access. In het tijdschrift verschijnen korte artikelen die vlot zijn beoordeeld en die doorlopend worden gepubliceerd. De redactie van Sustainability Letters ligt bij Dr. Alexander Henkel, Dr. Wim Lambrechts en Dr. Frank Hubers. Alle drie zijn verbonden aan de Open Universiteit.

 • februari 14, 2024

  Hoogtepunten 2023 Openjournals

  Bij het begin van het nieuwe jaar is het goed terug te kijken naar 2023 en de belangrijkste ontwikkelingen bij Openjournals samen te vatten. Het gaat goed met Openjournals. Het aantal deelnemende tijdschriften groeit en er is een duidelijk pad voor de toekomst. Klik op deze link om verder te lezen.

 • Openjournals hoogtepunten 2023

  Bij het begin van het nieuwe jaar is het goed terug te kijken naar 2023 en de belangrijkste ontwikkelingen bij Openjournals samen te vatten. Het gaat goed met Openjournals. Het aantal deelnemende tijdschriften groeit en er is een duidelijk pad voor de toekomst.

  Tijdschriften op Openjournals

  Het Openjournals platform groeit en in 2023 werden elf nieuwe tijdschriften toegevoegd, wat het totaal op 31 tijdschriften brengt. De nieuwe tijdschriften zijn:

  • Pedagogische Studiën
  • Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
  • International Journal about Parents in Education
  • European Insolvency and Restructuring
  • Journal of Political Sociology
  • Into the Magic Circle
  • Tijdschrift voor Hoger Onderwijs
  • Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg
  • Technophany
  • JGZ: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg
  • Passion

  Samen publiceerden alle journals op het platform 719 artikelen in 2023. Ter vergelijking: in 2022 werden 369 artikelen op Openjournals gepubliceerd.

  Houd de website in de gaten! We verwachten in de komende maanden weer een paar nieuwe tijdschriften toe te voegen aan Openjournals. Uiteraard zullen we dit ter zijner tijd laten weten via onze social media-kanalen en via onze nieuwsbrief.

  Vervolgsubsidie Openjournals 2023-2028

  Laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van 2023. Openjournals heeft een vervolgsubsidie ontvangen, beschikbaar werd gesteld vanuit de stimuleringsmiddelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze subsidie maakt verdere doorontwikkeling van het platform mogelijk in de periode 2023-2028. Daardoor kunnen niet alleen meer tijdschriften gehost worden, maar kunnen we ook meer functionaliteiten aan het platform toevoegen. Verder willen wij in deze periode de samenwerking tussen tijdschriften bevorderen en zullen we meer samenwerken met andere Europese diamond open access tijdschriftplatforms. Tot slot gaan we werken aan de toekomstige organisatiestructuur en verdere integratie van het platform in de Nederlandse academische infrastructuur. Daarover straks meer.

  Openjournals gebruikersdag

  Op donderdag 8 juni waren tijdschriftredacties en universiteitsuitgeverijen te gast op onze eerste Openjournals Gebruikersdag. ’s Ochtends hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het werken met de OJS software. Na een korte presentatie was er ruimte om vragen te stellen en daarna wisselden de redacties ervaringen uit en deelden ze best practices. In de middag discussieerden we over allerlei zaken die komen kijken bij het uitgeven van een tijdschrift, zoals het vergroten van de zichtbaarheid van een tijdschrift, het opmaken van artikelen of financiering vinden ter ondersteuning van een tijdschrift. Tot slot hebben we gekeken naar eventuele extra dienstverlening van Openjournals, konden redacties andere wensen in brengen en werden mogelijke samenwerking tussen tijdschriften besproken.

  Publiciteit en netwerken

  Hoewel we flink aan de weg timmeren, blijft het belangrijk om Openjournals meer bekendheid te geven. Daarom waren we 31 augustus met een informatiestand te gast bij de Erasmus Universiteit tijdens het jaarlijkse Open Science Festival. Daarnaast hebben we zowel offline als online presentaties gegeven over Openjournals. Bijvoorbeeld aan de Universiteit van Utrecht, de Erasmus Universiteit en een aantal keer bij webinars over nationale open science infrastructuren.

  Ons platform maakt gebruik van Open Journals Software (OJS) van Public Knowledge Project (PKP). Deze organisatie organiseert regelmatig zogenaamde sprints, waarbij OJS-gebruikers samenkomen om te werken aan verbeteringen van de software en ervaringen te delen. Dit jaar werd de sprint georganiseerd in Kopenhagen. Het was heel leerzaam om daar in gesprek te gaan met andere grote nationale diamond open access platforms uit bijvoorbeeld Finland, Zweden en Denemarken.

  In Nederland zijn er een aantal universiteiten met een eigen uitgeverij. Anders dan vroeger, streven deze zogenaamde New University Presses (NUPs) er naar om alle publicaties diamond open access uit te geven. Deze NUPs zitten in Groningen, Delft, Nijmegen en Tilburg. Ook in Maastricht start binnenkort een NUP. Er is een gezamenlijk overleg waar Openjournals ook bij aanschuift. Doel van het overleg is na te gaan hoe er samengewerkt kan worden en hoe gezamenlijke initiatieven ontplooit kunnen worden, bijvoorbeeld het opzetten van een gemeenschappelijke catalogus.

  DOAJ en indexeringsdiensten

  Tijdschriften die op Openjournals verschijnen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Directory of Open Access Journals (https://doaj.org) of daar naar toe te werken. Inmiddels zijn zeventien tijdschriften op Openjournals geaccepteerd door DOAJ. Wij helpen de andere tijdschriften om ook aan de eisen te voldoen en we verzorgen de registratieaanvraag bij DOAJ. Verder helpen wij tijdschriften om ook geïndexeerd te worden bij Scopus of Web-of-Science. Zo is bijvoorbeeld het tijdschrift Historical Life Course Studies nu geïndexeerd door Scopus, dankzij een aanvraag door Openjournals. Redacties die hulp willen bij dit proces, kunnen contact opnemen met ons.

  Governance

  In 2023 startten we een overleg met de belangrijkste landelijke organisaties uit het wetenschapsveld over de verdere uitbouw en organisatie van Openjournals. De KNAW, NWO, UNL, UKB en KB willen gezamenlijk zorg dragen voor de ondersteuning van Openjournals en de inbedding in het academische veld. Openjournals is gestart als een project, maar zal de komende jaren een permanent onderdeel worden van de Nederlandse academische infrastructuur. We overleggen regelmatig met deze organisaties om er voor te zorgen dat Openjournals aansluit bij de ambities en plannen van wetenschappelijke Nederland op het gebied van Open Science.

  Open Science NL

  De ambities op het gebied van Open Science in Nederland zijn ambitieus en deze worden vormgegeven door het Regieorgaan Open Science NL. De komende tien jaar zal het Regieorgaan subsidies ter beschikking stellen, onder andere om een nationale open scholarly communications infrastructuur te ontwikkelen. In de plannen wordt Openjournals specifiek genoemd als succesvol voorbeeld van zo’n nationale infrastructuur. We verwachten dat we Openjournals met behulp van het Open Science NL programma verder kunnen uitbouwen, in samenwerking met universiteitsuitgeverijen en andere wetenschappelijke organisaties.

  Vooruitzicht 2024

  De verwachting is dat het aantal tijdschriften op het Openjournals platform zal groeien naar meer dan veertig. In 2024 zullen alle bestaande websites van de tijdschriften grondig worden geïnspecteerd en zullen we redacties voorstellen doen ter verbetering van hun websites. Ook de website van Openjournals zelf zal vernieuwd worden. Verder zullen we vaker webinars en vergaderingen met redacties organiseren.

  Begin 2024 zal een upgrade van de OJS software plaatsvinden, naar de hogere 3.4 versie. De belangrijkste verbeteringen zijn een vernieuwde user interface, meer peer review functionaliteit, grotere veiligheid en stabiliteit en meer mogelijkheden op het gebied van gebruikers statistieken. Wij zullen redacties tijdig laten weten wanneer de upgrade wordt uitgevoerd en wat redacties daarvan zullen merken.

  Tenslotte verwachten we dat het Open Science NL programma veel mogelijkheden gaat bieden tot verdere uitbouw van Openjournals en nieuwe kansen tot samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor Open Science in Nederland.

 • oktober 25, 2023

  Humanimalia opgenomen in DOAJ

  Het tijdschrift Humanimalia is toegelaten tot de Directory of Open Access Journals (DOAJ). De DOAJ controleert of tijdschriften voldoen aan algemeen geldende kwaliteitscriteria voor wetenschappelijke publicaties en of ze werkelijk volledig open access zijn. DOAJ wordt gezien als de belangrijkste kwaliteitszegel voor open access tijdschriften.

  Humanimalia is gewijd aan de studie van de relaties tussen mens en dier. Het is interdisciplinair en publiceert originele artikelen met een cultureel, historische, filosofisch, politiek of esthetisch perspectief. Het tijdschrift is sinds 2021 beschikbaar op Openjournals.

 • september 4, 2023

  Openjournals op OSF 2023

  Op donderdag 31 augustus vond het Nationaal Open Science Festival 2023 plaats aan de Erasmus universiteit. Daarbij werden de vele initiatieven die er zijn op dat gebied in Nederland gepresenteerd en bediscussieerd, zoals innovaties op het gebied van scholarly communication. Openjournals was ook aanwezig en presenteerde zich op de marketplace. Er was veel interesse in ons diamond open access publicatiemodel dat de tijdschriften op Openjournals gebruiken. Inmiddels zijn het al dertig tijdschriften die op deze nieuwe manier worden geredigeerd en gelezen op ons platform.

 • juli 10, 2023

  Tip: Committee on Publication Ethics

  De internationale organisatie Committee on Publication Ethics (COPE) ondersteunt en geeft voorlichting aan redacteuren, uitgevers, universiteiten en wetenschappelijke instituten over alle aspecten van publicatie ethiek. COPE heeft een website waar veel informatie is te vinden over hoe te handelen bij bijvoorbeeld plagiaat, auteurschap-disputen of wetenschappelijke fraude. De website bevat flowcharts die stap voor stap vertellen hoe daar correct mee kan worden omgegaan. Er worden ook tal van cases beschreven waarbij duidelijk onderbouwd naar een aanbeveling wordt gewerkt. Behalve leerzaam is de website ook vermakelijk omdat het regelmatig interessante vragen over wetenschappelijk publiceren opwerpt. Voor tijdschriftredacteuren een heel waardevolle website en zeker de moeite waard om eens te bekijken.

 • juli 3, 2023

  Een geslaagde Openjournals Gebruikersdag 2023

  Op donderdag 8 juni is de eerste Openjournals Gebruikersdag gehouden. Vertegenwoordigers van redacties en universiteitsuitgeverijen kwamen op bezoek in het Spinhuis in Amsterdam. De ochtend werd besteed aan uitleg van de OJS software, die de redacties gebruiken om hun tijdschrift te redigeren en publiceren op Openjournals. Het Openjournals team kon ingaan op veelgestelde vragen en daarnaast konden redacties leren van elkaars ervaringen.

  Foto van redacteuren in gesprek tijdens de Opoenjournals Gebruikersdag 2023.

  In de middag werd gediscussieerd over allerlei zaken die komen kijken bij het uitgeven van een tijdschrift, zoals het vergroten van de zichtbaarheid van een tijdschrift om nieuwe auteurs aan te trekken, het opmaken van artikelen, themanummers maken of financiering vinden ter ondersteuning van een tijdschrift. Ook werd gesproken over extra dienstverlening die Openjournals zou kunnen bieden en extra wensen die de tijdschriften hebben, bijvoorbeeld bij verrijkt publiceren en aanmelden bij indexeringsdiensten. Tenslotte werd ook gezocht naar manieren waarop tijdschriften kunnen samenwerken.

  Het was een leuke en heel leerzame dag, ook vanwege de diversiteit van de tijdschriften, nieuwe en volwassen tijdschriften uit allerlei wetenschappelijke disciplines. Vanaf nu organiseren we elk jaar een Gebruikersdag en zullen we online bijeenkomsten organiseren rond een specifiek onderwerp.

 • mei 23, 2023

  Historical Life Course Studies geïndexeerd door Scopus

  Het tijdschrift Historical Life Course Studies (HLCS) is onlangs toegelaten tot Scopus. Dat betekent dat gebruikers van Scopus, een veelgebruikte abstract & citatie database van wetenschappelijke literatuur, voortaan ook artikelen van HLCS zullen vinden. HLCS verschijnt sinds 2021 op openjournals.
  Openjournals helpt tijdschriften om na te gaan of zij voldoen aan de criteria van dit soort databases en directories en verzorgt ook het aanmeldproces. Wetenschappers gebruiken dergelijke databases en directories om artikelen op te zoeken of om een overzicht te krijgen wat bekend is over een bepaald onderwerp. De toelatingscriteria van Scopus zijn streng en daarom is toelating ook een erkenning van de kwaliteit van HLCS.

 • Tijdschrift voor Hoger Onderwijs nu beschikbaar via openjournals

  Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) is voortaan te lezen bij openjournals. TvHO besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen en thema’s die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert twee soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische onderbouwing. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs.

 • maart 27, 2023

  ‘Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg’ op openjournals

  Het jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is nu open access beschikbaar via openjournals.nl.

  Sinds 1955 geeft het SHCL dit jaarboek uit onder de titel “Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg”. In het jaarboek zijn wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal. Er is vooral aandacht voor sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar bijdragen over eerdere periodes komen sporadisch ook voor. Alle jaarboeken sinds 1955 zijn nu gedigitaliseerd en te lezen via openjournals.

 • maart 14, 2023

  Openjournals blijft groeien

  Amsterdam, maart 2023 – De financiering voor de verdere ontwikkeling van openjournals is rond. Eind 2022 deelde openjournals haar plannen voor de komende jaren met vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke organisaties. Zij ondersteunen de richting die openjournals wil inslaan. Lees hier de rest van het artikel.

 • Openjournals blijft groeien

  Amsterdam, maart 2023 – De financiering voor de verdere ontwikkeling van openjournals is rond. Eind 2022 deelde openjournals haar plannen voor de komende jaren met vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke organisaties. Zij ondersteunen de richting die openjournals wil inslaan.

  Openjournals is een diamond open access platform voor wetenschappelijke tijdschriften, dat gebruikt kan worden door redacties om hun tijdschrift te publiceren. Het platform is gestart in 2021 en mogelijk gemaakt door een startsubsidie van het NWO. Daarnaast wordt openjournals ook ondersteund door een aantal universiteiten en de financiële bijdrages van deelnemende tijdschriften. Inmiddels zijn er 24 tijdschriften beschikbaar via openjournals en komt er bijna elke maand een nieuw tijdschrift bij.

  Duurzaam inbedden

  Er is nu regelmatig overleg met de belanghebbende organisaties om openjournals duurzaam in te bedden in academisch Nederland. Nu de financiering rond is, gaat openjournals zich de komende jaren richten op:

  • Hosten van meer tijdschriften
  • Uitbreiden van platformfunctionaliteit
  • Uitbreiden van dienstverlening aan redacties
  • Bevorderen van samenwerking van redacties
  • Samenwerking met andere (Europese) tijdschriftplatforms

  Open access publiceren

  Het diamond open access publiceren staat volop in de belangstelling en er is veel steun voor dit model waarmee wetenschappers hun werk open access kunnen publiceren zonder dat Article Processing Charges in rekening worden gebracht. In veel landen (Finland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, …) bestaan vergelijkbare nationale platforms en er zijn er meer in voorbereiding.

  Openjournals is een aantrekkelijk platform voor bestaande tijdschriften die graag willen voldoen aan de principes van Open Science. Er bestaan echter ook veel ideeën voor nieuwe tijdschriften. Openjournals geeft toekomstige redacties de mogelijkheden om zelf hun wensen vorm te geven. Het openjournals-team denkt graag enthousiast mee om die plannen te verwezenlijken.

 • maart 2, 2023

  Call for proposals voor JHoK

  Het Journal for the History of Knowledge kent jaarlijks een speciaal nummer, samengesteld door gastredacteuren, waarin een thema centraal staat dat past bij het tijdschrift. De deadline voor een voorstel is 1 mei 2023. U ontvangt uiterlijk 30 juni 2023 bericht of het aanvaard is. Klik hier voor meer informatie.

 • februari 27, 2023

  Nieuw tijdschrift: Technophany

  Het tijdschrift Technophany biedt ruimte voor reflecterende en provocerende overdenkingen op het gebied van filosofie en de geschiedenis van technologie. Het tijdschrift wordt samengesteld door het Research Network for Philosophy and Technology, dat is gewijd aan filosofische en historische studies naar technologie. Technophany wordt uitgegeven door Radboud University Press en verschijnt sinds februari 2023 op het openjournals platform.

 • februari 23, 2023

  Jeugd in Ontwikkeling wint eerste OSCAward

  Jeugd in Ontwikkeling heeft de eerste Open Science Awards (OSCAwards) in de categorie Open Access gewonnen! De OSCAwards zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn een initiatief van de Open Science Community Amsterdam (OSCA). OSCA is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam en het Studenten initiatief voor Open Science (SIOS).

  OSCA is onderdeel van het grotere Open Science Community Netwerk Nederland (OSC-NL). Het doel van de Open Science Communities is om een platform te creëren voor onderzoekers en studenten vanuit alle faculteiten om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren over Open Science werkwijzen.

  Op 26 januari werden in Spui25 de OSCAwards gevierd. Verschillende wetenschappers, onderzoekers, studenten en docenten vertelden over hun projecten en betrokkenheid bij Open Science. Meer informatie is hier te vinden.

 • februari 7, 2023

  Nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

  Het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg (TJGZ) verschijnt nu bij openjournals. Eerder verscheen dit tijdschrift bij Bohn Stafleu Van Loghum. TJGZ is een Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van de jeugdgezondheidszorg. TJGZ biedt de mogelijkheid aan jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, kinderartsen, onderzoekers, epidemiologen, sociaal geneeskundigen en al diegenen die in de zorg rond jeugd werken, over interessante onderwerpen te rapporteren. Het tijdschrift helpt professionals die werkzaam zijn in dit domein op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresultaten en aanverwante onderwerpen die relevant zijn voor de preventieve zorg voor kinderen en jeugdigen van 0-23 jaar.

 • februari 6, 2023

  DuJAL is nog aantrekkelijker geworden

  Het tijdschrift Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) bestaat al heel lang. Maar hoofdredacteur Sible Andringa vindt dat het tijdschrift aantrekkelijker is geworden voor auteurs sinds de overstap naar openjournals en hij legt uit waarom zijn redactie opstapte bij de traditionele uitgeverij. Lees hier het hele interview.

 • februari 3, 2023

  ‘Open access vergroot ons potentieel bereik’

  In 2003 kreeg het blad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (de Liga) een nieuw jasje én een nieuwe naam. Bijna twintig jaar later is de formule nog hetzelfde, maar nu wordt Epilepsie in open access uitgegeven. Hoofdredacteur Pauly Ossenblok: ‘We werken er aan om het platform OpenJournals.nl optimaal te gebruiken, met een redactie en reviewprocedure die minder tijd kost en van hoge kwaliteit is. We voorzien een veel breder bereik, met bijdragen door auteurs uit het Nederlandstalig gebied en een uitgebreider lezerspubliek, ook buiten de directe epilepsiezorg.’ Lees hier het hele interview.

 • februari 1, 2023

  EMLC koos bewust voor DOA

  Eindredacteur David van der Linden vertelt hoe Early Modern Low Countries met succes de drempel verlaagde voor jonge onderzoekers om toch in open access te publiceren. ‘Toen we EMLC oprichtten was het een heel bewuste keuze om de artikelen beschikbaar te maken in diamond open access.’ Lees hier het hele interview.

 • Platform voor aanstormend talent

  Interview met David van der Linden

  Wij nodigden een aantal (hoofd)redacteuren uit om wat meer te vertellen over hun tijdschrift en de redenen waarom zij kozen voor openjournals.nl. Eindredacteur David van der Linden vertelt hoe Early Modern Low Countries met succes de drempel verlaagde voor jonge onderzoekers om toch in open access te publiceren.

  ‘Early Modern Low Countries (EMLC) is een jong tijdschrift: we zijn opgericht in 2017 en zijn inmiddels toe aan de zesde jaargang. Ons tijdschrift richt zich op de geschiedenis van de Lage Landen in de vroegmoderne tijd, grofweg de periode ingeklemd tussen de Renaissance en de Franse Revolutie. EMLC bedient vooral een academisch publiek, en heeft een sterk interdisciplinair karakter: we publiceren zowel historische, kunsthistorische als letterkundige artikelen. We willen bovendien een platform bieden aan jonge onderzoekers, wat betekent dat aio’s en postdocs veelvuldig in ons tijdschrift publiceren.

  Alba amicorum

  ‘De geschiedenis van de Nederlanden is enorm rijk onderzoeksveld, dat ook in het buitenland op grote belangstelling kan rekenen. We publiceren kortom artikelen over allerlei mogelijke thema’s, van slavernij en seksualiteit tot religieuze tolerantie en de geschiedenis van scheepsvlaggen en executies. Daarnaast maken we regelmatig themanummers over een specifiek onderwerp, zoals de opkomst van de krant en recentelijk nog over alba amicorum, een soort vroegmoderne vriendenboekjes.

  ‘Ik ben enorm trots dat EMLC zich reeds binnen enkele jaren heeft weten te vestigen als een leidend tijdschrift binnen vroegmoderne studies. Steeds meer auteurs weten de weg naar ons te vinden, zowel binnen als buiten de Lage Landen. Voor de toekomst hopen we ons internationale profiel verder uit te breiden en mooie artikelen te publiceren over de urgente thema’s van deze tijd, zoals gender en milieu – juist het verleden kan ons daar een spiegel voorhouden!

  Kostbare zaak

  ‘Open science is een belangrijk thema in ons veld. Onderzoekers die een beurs krijgen van NWO zijn tegenwoordig verplicht om hun resultaten in open access te publiceren. EMLC was vanaf het eerste uur betrokken bij de pilot om openjournals te lanceren, niet alleen omdat de redactie groot belang hecht aan open access, maar ook omdat we geloven dat we als tijdschriften samen sterker staan. Open access is een kostbare zaak, dus juist door samenwerking kunnen kosten worden bespaard.

  Geen kosten

  ‘Toen we EMLC oprichtten was het een heel bewuste keuze om de artikelen beschikbaar te maken in diamond open access. We wilden juist aanstormend talent een platform bieden om Engelstalige artikelen te publiceren voor een internationaal publiek. Maar juist jonge onderzoekers hebben vaak niet de financiële middelen om hun artikelen in diamond open access beschikbaar te maken – dat kost je al gauw zo’n 1.000 euro bij de gerenommeerde uitgevers. Door auteurs geen kosten in rekening te brengen wilden we de drempel verlagen om toch in open access te publiceren, en met succes.

  ‘Onderzoekers zijn zich ook steeds meer bewust dat hun teksten beter worden gelezen als ze direct toegankelijk zijn. Via openjournals kan ik eenvoudig het aantal site clicks en downloads bijhouden: daaruit blijkt dat onze artikelen vele honderden keren worden bekeken. Dat is absolute winst voor de auteurs én voor het veld.

  Heel intuïtief

  ‘De gebruiksvriendelijke interface en de uitstekende ondersteuning zijn zonder twijfel de sterkste punten van openjournals: bij problemen is een mailtje vaak genoeg om de kwestie te verhelpen. Dat gaat vaak om heel kleine kwesties, zoals een verkeerd aangemaakte DOI. Eigenlijk kun je de meeste aanpassingen heel eenvoudig zelf doen in het systeem. Daarnaast is voor de eindredacteur het systeem heel intuïtief om ontvangen artikelen af te handelen en te publiceren. Het platform is uitermate gebruiksvriendelijk.’

 • januari 25, 2023

  Open science is in het belang van alle professionals

  Interview met Pauly Ossenblok

  Wij nodigden een aantal (hoofd)redacteuren uit om wat meer te vertellen over hun tijdschrift en de redenen waarom zij kozen voor openjournals.nl. Hoofdredacteur Pauly Ossenblok verwacht dat nu Epilepsie in open access wordt uitgegeven, het bereik veel breder is.

  ‘In 2003 kreeg het blad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (de Liga) een nieuw jasje én een nieuwe naam. Nu bijna twintig jaar later is de formule nog hetzelfde. Omdat Nederland een van de weinige landen is waar de Liga ook uit niet-medici bestaat, is er naast de medische kant aandacht voor de psychosociale kant van epilepsie en zijn de bijdragen toegankelijk voor de grote groep van paramedische en andere professionals die bij epilepsie zijn betrokken. Epilepsie heeft een aantal doelen, die allemaal even belangrijk zijn. We willen informatie en kennis overdragen; onderlinge contacten bevorderen; wetenschappelijk onderzoek stimuleren; en verantwoorde epilepsiezorg onder de aandacht te brengen.

  ‘De auteurs én de lezers zijn professionals die in de epilepsiezorg werken. Epilepsie heeft een uitgebreide redactie, met vertegenwoordigers van alle bij de epilepsiezorg betrokken vakgebieden. Op basis van het netwerk van de redactieleden worden auteurs benaderd met de vraag om een bijdrage te leveren, als auteur of als reviewer.

  Bereik potentieel veel breder

  ‘Tot voor kort werd het blad gedrukt en toegezonden naar alle leden van de Liga. Additioneel werd éénmaal per jaar een themanummer samengesteld dat werd toegezonden naar alle neurologen in Nederland, dus ook naar degenen die niet specifiek in de epilepsiezorg werken. Nu Epilepsie in open access wordt uitgegeven is het bereik potentieel veel breder. Epilepsie is nu toegankelijk voor het hele Nederlandstalige taalgebied én het zijn niet alleen de mensen die in de epilepsiezorg werken die toegang hebben tot het blad, maar ook professionals die interesse hebben in of zijdelings te maken hebben met epilepsie.

  ‘We werken er aan om het platform OpenJournals.nl optimaal te gebruiken, met een redactie en reviewprocedure die minder tijd kost en van hoge kwaliteit is. We voorzien een veel breder bereik, met bijdragen door auteurs uit het Nederlandstalig gebied en een uitgebreider lezerspubliek, ook buiten de directe epilepsiezorg.

  Issues met open science

  ‘Open science is in het belang van alle professionals die in de epilepsiezorg werken en van patiënten. Tegelijkertijd hebben we binnen ons vakgebied wel een paar issues met open science. Zo botst het bijvoorbeeld met patiëntgebonden data die gezien de privacywetgeving niet gedeeld mogen worden, en de belangen van ondernemers die de instellingen van apparatuur/software voorzien.

  ‘We hebben voor openjournals.nl gekozen, omdat het volledige professionele begeleiding biedt in het open access maken van zowel nieuwe nummers als van het archief van Epilepsie. We zijn er trots op dat we als Nederlandse Liga tegen Epilepsie voortaan gebruikmaken van het meest gebruikte open source publicatieplatform voor wetenschappelijke tijdschriften.’

 • januari 18, 2023

  Het ideale model, als je het mij vraagt

  Interview met Sible Andringa

  Wij nodigden een aantal (hoofd)redacteuren uit om wat meer te vertellen over hun tijdschrift en de redenen waarom zij kozen voor openjournals.nl. Sible Andringa, hoofdredacteur van het tijdschrift Dutch Journal of Applied Linguistics vindt dat het tijdschrift aantrekkelijker is geworden voor auteurs sinds de overstap naar openjournals en hij legt uit waarom zijn redactie opstapte bij de traditionele uitgeverij.

  Sible Andringa: ‘Het tijdschrift Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL) bestaat al heel lang. Het is begonnen als het Tijdschrift voor Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen (TTWIA). Het eerste volume verscheen in eigen beheer in 1976. Vanaf het begin is het tijdschrift uitgegeven door de Nederlandse vereniging van toegepaste taalwetenschap Anéla (zie www.anela.nl). In 2012 werd besloten tot een naamsverandering. Het tijdschrift ging Dutch Journal of Applied Linguistics heten en het werd sindsdien uitgegeven door de uitgever John Benjamins. In januari 2021 verhuisde het tijdschrift naar open journals.

  ‘Het tijdschrift is dus van Anéla (de Nederlandse vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap: www.anela.nl) en dat verenigt alle toegepaste taalwetenschappers in Nederland en daarbuiten (met name Vlaanderen). Artikelen in DuJAL gaan eigenlijk altijd over taalgebruik, taalverwerving en/of taalbeleid en alles wat daarmee samenhangt. Artikelen kunnen ook methodologisch zijn ingestoken. En vaak komen auteurs naar ons als er duidelijk een ‘Dutch angle’ aan het artikel zit.

  Dure morele plicht

  ‘Open science wordt een steeds belangrijker thema in ons veld. De toegepaste taalwetenschap is sterk interdisciplinair en leunt bijvoorbeeld zwaar op de methoden van de psychologie. Er wordt veel geëxperimenteerd en gebruik gemaakt van complexe designs en statistische procedures. Dat maakt transparantie van procedures en het delen van data en analysescripts steeds belangrijker. In de psychologie was sprake van een reproducibility crisis, en hoewel we in de taalwetenschap formeel niet zo’n crisis hebben, leidt ook dit veld aan gebrek aan transparantie en replicatie.

  ‘Het wordt voor wetenschappers ook steeds belangrijker om aan open science te doen. Je kunt tegenwoordig vaak pronken met allerlei badges bij je artikel: open data badge, open instruments badge, etc.. Dus ja, open science is belangrijk en het wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd heb ik de indruk dat met name open access publicatie wat stagneert, al kan ik dat niet met cijfers onderbouwen. De nadruk lijkt steeds meer te liggen op open data, open instruments, en minder op open access publicatie. Terwijl dat laatste volgens mij nu juist het belangrijkste is: open data en open instruments zijn een service aan het onderzoeksveld, terwijl open acccess publiceren er juist voor zorgt dat kennis voor iedereen toegankelijk is. Ik maak mij dus ook wel zorgen over hoe het gaat.

  ‘Daarom is Dutch Journal of Applied Linguistics nu beschikbaar als diamond open access tijdschrift. We kiezen echt uit principiële ideologische redenen voor diamond: we hebben met zijn allen de dure morele plicht om ons onderzoek openbaar te maken, en wij willen gelijkheid. Open access wordt elitair zodra auteurs ervoor moeten betalen. De kennis die de wetenschap genereert moet voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen moet open access kunnen publiceren. Dat bereik je alleen met diamond open access.

  Opgestapt bij Benjamins

  ‘We hadden bij Benjamins een open access-deal: de laatste twee jaargangen waren ook daar open access. Toch zijn we opgestapt. Dat had veel te maken met een gebrek aan vrijheid. Wij wilden een publicatiemodel dat voor Benjamins niet aantrekkelijk was. Toen zijn wij opgestapt. Gelukkig was daar net openjournals. Wat wij heel prettig vinden, is de totale vrijheid om ons tijdschrift in te richten zoals wij dat willen. Openjournals vraagt alleen dat wij open access publiceren en dat is ook wat wij willen.

  Alternatieve vormen van publiceren

  ‘Wat je nu veel ziet gebeuren is dat een publicatie heel erg versnipperd raakt. Als iemand publiceert in een tijdschrift bij van een van de grote uitgevers, dan zie je vaak dat het artikel daar in finale vorm wordt aangeboden. Tegelijkertijd staat er een pre- of postprint in een of ander openbaar archief zodat ook mensen zonder toegang het kunnen lezen. En weer ergens anders wordt de dataset of het instrumentarium aangeboden. Bij openjournals kun je ervoor kiezen om dat allemaal samen aan te bieden: pre- en postprints zijn niet nodig, en alle data en instrumenten kunnen meegepubliceerd worden.’

  ‘Het ideale model, als je het mij vraagt.’

  ‘Bovendien kunnen we nu ook nadenken over allerlei alternatieve vormen van publiceren, zoals het publiceren van congresposters en dergelijke. Dat zijn gesprekken die we nu voeren, omdat we weten dat het kan en mag van de uitgever. Wij merken dat we aantrekkelijker zijn geworden voor auteurs nu we open access zijn en doorlopend publiceren. Het gaat niet meteen om enorme aantallen indieningen, maar wel een gestage stroom van goede kwaliteit.’

 • september 28, 2022

  TechReg geregistreerd in DOAJ

  Het tijdschrift Technology and Regulation (TechReg) is geregistreerd in de Directory of Open Access Journals. Dat betekent dat het tijdschrift voldoet aan de strenge vereisten en kwaliteitscriteria van DOAJ.
  TechReg is een internationaal en interdisciplinair tijdschrift over recht, technologie en maatschappij. Het is een online platform voor wetenschappelijk onderzoek over juridische en regelgevende uitdagingen van bestaande en opkomende technologieën. TechReg wordt gepubliceerd in samenwerking met Open Press TiU.

 • september 19, 2022

  Openjournals op Open Science Festival 2022

  Op 1 september werd de tweede Nederlandse editie van het Open Science Festival gehouden, bij de Vrije Universiteit. Openjournals was aanwezig en verzorgde samen met Radboud University Press en TU Delft Open Publishing een workshop over diamond open access publiceren. Bezoekers maakten tijdens het Open Science Festival kennis met de vele aspecten van open science en de talrijke initiatieven op dit gebied. De grote opkomst en deelname van minister Robbert Dijkgraaf liet het brede enthousiasme zien voor open science in Nederland.

 • augustus 23, 2022

  Nieuw tijdschrift: Passion

  Wij stellen graag een nieuw tijdschrift op openjournals voor: Passion: Journal of the European Philosophical Society for the Study of Emotion is het halfjaarlijks tijdschrift van de European Philosophical Society for the Study of Emotion (EPSSE). Het heeft tot doel gedachten en ideeën over emoties uit alle gebieden van de filosofie, zoals de metafysica, fenomenologie, sociologie, ethiek, politiek, en (cognitieve) wetenschap van emotie samen te brengen. Passion beperkt zich niet tot één traditie van filosofisch denken. Het tijdschrift verwelkomt artikelen uit alle filosofische tradities, inclusief (maar niet alleen) analytische, continentale, experimentele, feministische en niet-westerse filosofie. Hoewel primair filosofisch zal Passion ook interdisciplinair werk van hoge kwaliteit over emoties en aanverwante onderwerpen publiceren. Het tijdschrift zal ook regelmatig themanummers publiceren over verschillende emotie-gerelateerde onderwerpen.

 • juli 13, 2022

  Nieuw tijdschrift: Aesthetic Investigations

  Het tijdschrift Aesthetic Investigations is nu beschikbaar via openjournals.nl. Het tijdschrift wordt gepubliceerd namens het Nederlands Genootschap voor Esthetica. Het doel van het tijdschrift Aesthetic Investigations is het voeren van hedendaagse debatten over filosofische esthetica en nieuwe debatten starten, vanuit elke denkbare hoek. Aesthetic Investigations verwelkomt iedere bijdrage, maar om nieuwe discussies aan te zwengelen worden ook speciale oproepen gedaan. Het tijdschrift publiceert al vanaf 2015 en de eerdere volumes zijn ook beschikbaar op openjournals.

 • juli 6, 2022

  Openjournals aanwezig bij PKP Sprint 2022

  Het Openjournals-team heeft 15 en 16 juni deelgenomen aan de PKP Sprint 2022 te Helsinki. PKP (Public Knowledge Project) is de organisatie die de Open Journals Systems (OJS) open source software ontwikkelt. Deze software wordt gebruikt door het openjournals platform en wereldwijd door meer dan 25.000 wetenschappelijk tijdschriften.

  Tijdens een sprint komen ontwikkelaars en gebruikers samen om een aantal problemen of wensen te bespreken en ter plekke een oplossing te bedenken en ontwikkelen. Daarnaast was deze sprint een gelegenheid om met vertegenwoordigers van andere nationale platformen of tijdschriftredacties ervaringen uit te wisselen. Steeds meer universiteiten en andere wetenschappelijke organisaties nemen het publicatieproces in eigen hand om zo een bijdrage te leveren aan open science. 

 • juni 27, 2022

  Nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS)

  Op 3 juni is het nieuwe Tijdschrift voor Onderwijspraktijkstudies (TOPS) feestelijk gelanceerd tijdens een online bijeenkomst. TOPS publiceert artikelen voor iedereen met een interesse voor praktijkgericht onderzoek en de meerwaarde daarvan voor de onderwijspraktijk. TOPS richt zich met name op het bereiken van onderwijsonderzoekers, zittende en toekomstige leraren en schoolleiders, bestuurders, lerarenopleiders en beleidsmakers. Artikelen in TOPS richten zich op alle sectoren in het (speciaal) onderwijs, po, vo, mbo, hbo en universiteit.

 • mei 18, 2022

  Dutch Journal of Applied Linguistics geaccepteerd door DOAJ

  Het tijdschrift “Dutch Journal of Applied Linguistics” is opgenomen in de “Directory of Open Access Journals” (https://doaj.org). De DOAJ heeft tot doel de zichtbaarheid, toegankelijkheid, reputatie, gebruik en invloed van goede, peer-reviewed open access wetenschappelijke tijdschriften te vergroten. Registratie van een tijdschrift in DOAJ geldt dan ook als een belangrijke en breed erkende kwaliteitsstempel en de (aanstaande) registratie is daarom ook een vereiste voor tijdschriften op openjournals. Op de website van DOAJ staat een uitgebreide lijst met criteria waar tijdschriften aan moeten voldoen.

 • mei 12, 2022

  Nieuw tijdschrift: Ecclesial Futures

  Het tijdschrift Ecclesial Futures is sinds 12 mei 2022 beschikbaar via openjournals. Dit tijdschrift publiceert onderzoek en theologische overwegingen over de ontwikkeling en veranderingen bij plaatselijke christelijke gemeenschappen en de systemen die daarbij ondersteunen. Ecclesial Futures is een internationaal en oecumenisch tijdschrift dat theologisch onderzoek en reflecties interdisciplinair benadert. Het tijdschrift werd voorheen uitgeven bij Wipf and Stock Publishers en de daar verschenen jaargangen zijn nu ook beschikbaar via openjournal.

 • april 22, 2022

  Het nut van Google Analytics

  Met Google Analytics kunnen redacties inzicht krijgen in het leesgedrag van hun publiek. Redacties kunnen achterhalen hoe goed artikelen gelezen worden, welke onderwerpen de meeste interesse wekken en waar lezers vandaan komen. Google Analytics installeren in een tijdschriftwebsite is betrekkelijk eenvoudig, maar er is wel een Gmail-account nodig. Binnenkort zullen we een korte instructie verspreiden zodat redacties dit instrument zelf kunnen installeren.

 • april 21, 2022

  Special Collections

  Het is mogelijk om geselecteerde artikelen als een zelfstandige verzameling te presenteren, als special collection (of special issue). Bijvoorbeeld artikelen die over een onderwerp gaan, maar die in verschillende nummers zijn uitgekomen. Of artikelen die allemaal gelieerd zijn aan een conferentie. Een aantal tijdschriften op openjournals maakt gebruik van deze mogelijkheden, waaronder Historical Life Course Studies, LIBER Quarterly en Journal for the History of Knowledge. Ook interesse? Neem contact op met het openjournals-team.

 • april 8, 2022

  Tijdschrift Handelingen nu ook DOA beschikbaar

  Sinds kort is het tijdschrift Handelingen beschikbaar via openjournals. Handelingen levert een waardevolle bijdrage aan het professionele handelen van pastores, geestelijk verzorgers en andere betrokken academici, die de reflectie op de religieuze en levensbeschouwelijke aspecten van hun eigen beroepspraktijk willen verdiepen. Het tijdschrift bestaat al ongeveer vijftig jaar en was tot nu toe beperkt online toegankelijk. Sinds kort wordt het uitgegeven door Radboud University Press volgens het diamond open access model, via het openjournals platform.

 • maart 4, 2022

  Portico en PKP PN

  Om de duurzame opslag van artikelen te garanderen archiveert openjournals alle op het platform gepubliceerde artikelen bij zowel Portico als het PKP Preservation Network. Beide archiefdiensten bewaren alle artikelen in een dark archive, een archief dat niet doorzoekbaar en openbaar is. Een dark archive wordt pas publiek toegankelijk nadat er een zogeheten trigger event heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van een trigger event is bijvoorbeeld de stopzetting van een tijdschrift.

 • februari 27, 2022

  Publication ethics

  Transparantie is belangrijk voor moderne wetenschappelijke tijdschriften en daarbij hoort een verklaring over publication ethics, op de tijdschriftwebsite. Daarbij vermeldt een redactie het beleid ten aanzien van auteurschap, intellectueel eigendom, beschikbaarheid van onderzoeksgegevens, alsmede een beschrijving van klachtenprocedures. In toenemende mate letten bijvoorbeeld indexeringsdiensten op de beschikbaarheid van zo’n verklaring. Maar het is natuurlijk ook prettig voor auteurs en lezers als dit goed geregeld is. Openjournals kan adviseren.

 • Open journal platformen in andere landen

  Het platform openjournals.nl bestaat nu één jaar. Er zijn veel andere landen waar een vergelijkbaar platform bestaat. Bijvoorbeeld in Finland, Denemarken en Frankrijk. Nationale, goed georganiseerde dienstverlening waar wetenschappers hun werk op eenvoudige manier en zonder barrières beschikbaar kunnen maken aan lezers. In veel landen ontstaat een goede infrastructuur om wetenschap open access te publiceren, ook voor boeken of andere informatiebronnen. Een goede ontwikkeling!

 • februari 16, 2022

  Indexeringsdiensten


  Het is voor wetenschappelijk tijdschriften van belang dat zij gevonden worden door geïnteresseerde lezers. Daarbij spelen indexeringsdiensten, zoals Web-of-Science (Clarivate) en Scopus (Elsevier) een rol. Deze diensten maken gebruik van verfijnde zoekmachines waarmee lezers artikelen kunnen opzoeken. Soms moeten tijdschriften zich zelf aanmelden om opgenomen te worden in de databases van dit soort indexeringsdiensten. Er gelden soms strenge toelatingseisen en het traject kan langdurig zijn. Openjournals kan helpen bij het in gang zetten van de aanvraag. 

 • februari 1, 2022

  Nieuwe openjournals.nl website

  Openjournals heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd (https://openjournals.nl). Met die nieuwe website kunnen we beter informeren over de laatste ontwikkelingen bij openjournals, zoals nieuwe dienstverlening die we bieden, tips en advies aan redacties, en nieuwe tijdschriften op ons platform. Wij horen graag jullie mening over de website of tips voor verbeteringen.

 • december 6, 2021

  Radboud University Press

  Afgelopen oktober is Radboud University Press, de nieuwe diamond open access uitgeverij van de Radboud Universiteit, feestelijk geopend. De universiteitsuitgeverij wil zowel tijdschriften als boeken volledig open access publiceren. Het diamond open access model van Radboud University Press maakt openjournals de aangewezen partner voor het hosten van de wetenschappelijke tijdschriften zonder kosten voor de auteur of lezer. Op dit moment verschijnen Revue Relief en Religie & Samenleving al bij openjournals. Wij feliciteren Radboud University Press met de officiële start en kijken uit naar de verdere samenwerking.

 • december 5, 2021

  Twitter

  Twitter is een veelgebruikte social medium binnen de academische kringen. In korte berichten attenderen onderzoekers elkaar op nieuwe artikelen, bevindingen, congressen, call for papers en meer. Dit maakt Twitter voor wetenschappelijke tijdschriften een ideaal platform om zowel kopij te verzamelen, geïnteresseerden te tippen over nieuwe publicaties als het gesprek aan te gaan met de lezersdoelgroep. Naast openjournals zelf zitten ook verschillende OJ-tijdschriften op twitter:

  @openjournalsnl
  @Techregjournal
  @BMGN_LCHR
  @_tseg
  @jhokjournal
  @dujal_journal
  @EMLC_journal
  @ReliefRevue
  @ReligieSoc

  Openjournals biedt ook een persoonlijke instap in twitteren en de handvatten om uw tijdschrift aan te laten haken bij academisch Twitter. Maak hiervoor een afspraak door te mailen naar info@openjournals.nl.

 • juli 4, 2021

  DOAJ toelatingseisen

  De Directory of Open Access Journals (DOAJ) is de grootste onafhankelijke database met informatie over OA tijdschriften. Het is de bedoeling dat alle tijdschriften op openjournals.nl bij DOAJ geregistreerd zijn of worden. Tijdschriften moeten aan strenge eisen voldoen om geaccepteerd te worden bij DOAJ. Zo moet er een duidelijke omschrijving van het tijdschrift, de redactie en het redactionele proces op de website beschreven worden. Verder moet een tijdschrift tenminste 5 artikelen per jaar publiceren. Meer informatie over de toelatingseisen is via deze link te vinden.